Opłaty

  • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy,
  • koszty osobowe pokrywają jednostki delegujące lub sami uczestnicy,
  • każdy uczestnik 29 Biegu1920 ponosi koszty opłaty startowej. Opłata wpisowa wniesiona do dnia 31 maja 2021r. wynosi 50 zł, do 31 czerwca wynosi 60 zł, do końca lipca 70 zł  .
  • zwolnieni z opłat są inwalidzi, oraz emeryci: kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia).
  • opłatę można wpłacić przy zapisach kartą, przelewem lub Twisto,
  • wpłaty wpisowego nie podlegają zwrotowi.

Po 31 lipca zgłoszenia nie będą przyjmowane

Twoje zgłoszenie będzie widoczne na liście startowej po dokonaniu opłaty za start!