Opłaty

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy,

Koszty osobowe pokrywają jednostki delegujące lub sami uczestnicy,

Każdy uczestnik XXII Międzynarodowego Półmaratonu Ulicznego „Cud nad Wisłą" ponosi koszty opłaty startowej.

Opłata wpisowa wniesiona:

  • do dnia 25 czerwca wynosi 50 zł
  • do dnia 15 lipca wynosi 80 zł
  • do dnia 31 lipca wynosi 100 zł

Zwolnieni z opłat są inwalidzi, oraz emeryci: kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia.

Wpłaty wpisowego nie podlegają zwrotowi

Opłatę należy wpłacić na konto bankowe:

Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
BPH PBK S.A. Oddział w Radzyminie
Nr 06 1060 0076 0000 4042 7004 8748

Po 31 lipca zgłoszenia nie będą przyjmowane