Regulamin

1. Cel zawodów

 • uczczenie 100 rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920r.
 • popularyzacja biegów masowych w kraju i za granicą
 • zachęcenie do aktywnego wypoczynku rodzinnego

2. Organizatorzy

 • Starosta Powiatu Wołomińskiego
 • Burmistrz Radzymina
 • Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu

3. Termin i miejsce

Zawody odbędą się 15 sierpnia 2020r. na trasie: Radzymin, Ciemne, Czarna, Helenów, Rżyska, Stary Kraszew, Nowy Kraszew (agrafka), Stary Kraszew, Wiktorów, Radzymin – ul. Janusza Korczaka, ul. Konstytucji 3 maja, pl. T. Kościuszki.

Trasa posiada atest PZLA.

START i META w Radzyminie na pl. Tadeusza Kościuszki. Start o godz. – 9.00.

Biuro biegu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja nr 8A będzie czynne:

15 sierpnia (sobota) od godz. 6:30

Odbiór pakietów startowych odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

4. Uczestnictwo

W biegu mogą wystartować wszyscy chętni, którzy:

 • dokonają terminowego elektronicznego zgłoszenia na stronie: https://online.datasport.pl
 • ukończyli 18 rok życia,
 • uiszczą wpisowe
 • podpiszą dobrowolnie oświadczenie, że ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoje zdrowie podczas biegu.

5. Kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn

I kategoria – do 29 lat
II kategoria – 30-39 lat
III kategoria – 40-49 lat
IV kategoria – 50-59 lat
V kategoria – 60-64 lat
VI kategoria – 65-69 lat
VII kategoria – 70-74 lat
VIII kategoria – 75 – 79 lat
IX kategoria – 80 lat i starsi

Kategoria:  

 • ŻOŁNIERZ POLSKI

Kategorie dla osób niepełnosprawnych: 

 • wózki inwalidzkie „handbike”, wózki inwalidzkie aktywne (nie dopuszcza się startu wózków aktywnych z przystawką typu FreeWheel, E-way itp. )
 • niewidomi (nie ma kat. dla słabo widzących),
 • po amputacji kończyn górnych, 
 • biegnący o kulach.

6. Nagrody

 • I miejsce w klasyfikacji ogólnej - 3000zł
 • II miejsce w klasyfikacji ogólnej - 2000zł
 • III miejsce w klasyfikacji ogólnej - 1500zł
 • IV miejsce w klasyfikacji ogólnej - 1200zł
 • V miejsce w klasyfikacji ogólnej - 1000zł
 • VI miejsce w klasyfikacji ogólnej - 800zł

Kobiety: 

 • I miejsce - 3000zł
 • II miejsce - 2000zł
 • III miejsce - 1500zł
 • IV miejsce - 1200zł
 • V miejsce - 1000zł
 • VI miejsce - 800zł

Za pobicie rekordu trasy: 1500zł

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają okolicznościowe koszulki, worko – plecaki, pamiątkowe kubki i medale. Przewidujemy również gadżety od sponsorów. Zwycięzca  w poszczególnej kategorii wiekowej otrzyma okolicznościową statuetkę, medal oraz nagrodę pieniężną lub rzeczową. Za II i III miejsce zawodnicy otrzymają puchary oraz ufundowane przez sponsorów nagrody rzeczowe lub pieniężne.
Planowane wręczenie nagród o godz. 12.15

7. Sprawy finansowe

 • koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy,
 • koszty osobowe pokrywają jednostki delegujące lub sami uczestnicy,
 • każdy uczestnik 29 Biegu1920 ponosi koszty opłaty startowej. Opłata wpisowa wniesiona do dnia 31 grudnia 2019r. wynosi 40 zł; do dnia 15 czerwca 2020r. wynosi 50 zł ; do dnia 10 lipca 80 zł a do dnia 31 lipca 100 zł  
 • zwolnieni z opłat są inwalidzi, oraz emeryci: kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia).
 • opłatę można wpłacić przy zapisach kartą, przelewem lub Twisto,
 • wpłaty wpisowego nie podlegają zwrotowi.

Po 31 lipca zgłoszenia nie będą przyjmowane

Twoje zgłoszenie będzie widoczne na liście startowej po dokonaniu opłaty za start!

8. Noclegi

Rezerwacja noclegu jest możliwa 4 km od Radzymina w Zajeździe „Kalwados” w miejscowości Słupno tel. 509 666 613 lub w Wołominie 9 km od Radzymina w hotelu Livia tel. ( 22 ) 776-30-01

9. Punkty odżywiania, odświeżania i kontrolne

4 punkty odżywiania zaopatrzone w napój izotoniczny i wodę będą rozmieszczone na około 5 km, 9 km, 13 km i 17 km. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

10. Postanowienia końcowe

Bieg zostanie rozegrany według obowiązujących przepisów PZLA, bez względu na warunki atmosferyczne. Limit czasowy 3 godziny. Po przekroczeniu limitu osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety pojazdem z napisem KONIEC BIEGU.

Organizatorzy po biegu zapewniają uczestnikom napoje oraz ciepły posiłek.

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.

Półmaraton jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.

Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.

Dyrektor biegu,
Mirosław Jusiński

Regulamin biegu do pobrania

Bieg na łamach prasy

Ww. artykuł pochodzi z gazety „Słowo” (czwartek, 18 sierpnia 1938r.)
z prywatnych zbiorów już nieżyjącego pana Jerzego Surwiło z Wilna