Regulamin

1. Cel zawodów

 • uczczenie 99 rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920r.
 • popularyzacja biegów masowych w kraju i za granicą
 • zachęcenie do aktywnego wypoczynku rodzinnego

2. Organizatorzy

 • Starosta Powiatu Wołomińskiego
 • Burmistrz Radzymina
 • Burmistrz Wołomina
 • Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji „HURAGAN” w Wołominie

3. Termin i miejsce

Zawody odbędą się 15 sierpnia 2019r. na trasie: Radzymin, Ciemne, Czarna, Helenów, Rżyska, Stary Kraszew, Nowy Kraszew (agrafka), Stary Kraszew, Wiktorów, Radzymin – ul. Janusza Korczaka, ul. Konstytucji 3 maja, pl. T. Kościuszki.
Trasa posiada atest PZLA.

START i META w Radzyminie na pl. Tadeusza Kościuszki
Start o godz. 9.00

Biuro biegu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie czynne od godziny 6.45
Odbiór pakietu startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

4. Uczestnictwo

W biegu mogą wystartować wszyscy chętni, którzy:

 • dokonają terminowego elektronicznego zgłoszenia na stronie: https://online.datasport.pl
 • ukończyli 18 rok życia,
 • uiszczą wpisowe
 • podpiszą dobrowolnie oświadczenie, że ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoje zdrowie podczas biegu.
 • okażą przy pobieraniu numeru startowego dowód tożsamości ze zdjęciem

5. Kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn

I kategoria – do 29 lat
II kategoria – 30-39 lat
III kategoria – 40-49 lat
IV kategoria – 50-59 lat
V kategoria – 60-64 lat
VI kategoria – 65-69 lat
VII kategoria – 70-74 lat
VIII kategoria – 75 – 79 lat
IX kategoria – 80 lat i starsi

Uwaga! Jeśli w danej kategorii bieg ukończyło mniej niż 3 zawodników, będą klasyfikowani razem z zawodnikami poprzedniej kategorii ( nie dotyczy kat. VII, VIII i IX ).

Kategoria:  

 • ŻOŁNIERZ POLSKI

Kategorie dla osób niepełnosprawnych: 

 • wózki inwalidzkie „handbike”, wózki inwalidzkie aktywne (nie dopuszcza się startu wózków aktywnych z przystawką typu FreeWheel, E-way itp. )
 • niewidomi i słabo widzący, 
 • po amputacji kończyn górnych, 
 • biegnący o kulach.

6. Nagrody

 • I miejsce w klasyfikacji ogólnej - 2500zł
 • II miejsce w klasyfikacji ogólnej - 1800zł
 • III miejsce w klasyfikacji ogólnej - 1200zł

Kobiety: 

 • I miejsce - 1500zł
 • II miejsce - 1000zł,
 • III miejsce - 800zł

Za pobicie rekordu trasy: 1000zł

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają okolicznościowe koszulki i medale. Przewidujemy również gadżety od sponsorów. Zwycięzca w poszczególnej kategorii wiekowej otrzyma puchar lub statuetkę, medal oraz nagrodę rzeczową. Za II i III miejsce zawodnicy otrzymają medale oraz ufundowane przez sponsorów nagrody rzeczowe.

Planowane wręczenie nagród o godz. 12.15

7. Sprawy finansowe

 • koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy,
 • koszty osobowe pokrywają jednostki delegujące lub sami uczestnicy,
 • każdy uczestnik 28 Biegu1920 ponosi koszty opłaty startowej. Opłata wpisowa wniesiona do dnia 25 czerwca 2019r. wynosi 50 zł ; do dnia 15 lipca 80 zł, a do dnia 31 lipca 100 zł  (zwolnieni z opłat są inwalidzi, oraz emeryci: kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia). Wpłaty wpisowego nie podlegają zwrotowi,
 • opłatę należy wpłacić na konto bankowe:

  Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
  BPH PBK S.A. Oddział w Radzyminie
  Nr 06 1060 0076 0000 4042 7004 8748

Po 31 lipca zgłoszenia nie będą przyjmowane

Twoje zgłoszenie będzie widoczne na liście startowej po dokonaniu opłaty za start!

8. Noclegi

Rezerwacja noclegu jest możliwa 4 km od Radzymina w Zajeździe „Kalwados” w miejscowości Słupno tel. 509 666 613 lub w Wołominie 9 km od Radzymina w hotelu Livia tel. ( 22 ) 776-30-01

9. Punkty odżywiania, odświeżania i kontrolne

Punkty odżywiania zaopatrzone w napój izotoniczny i wodę będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 kilometrów. Na trasie znajdować się będą trzy punkty odżywiania. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

10. Postanowienia końcowe

Bieg zostanie rozegrany według obowiązujących przepisów PZLA, bez względu na warunki atmosferyczne. Limit czasowy 3 godziny. Po przekroczeniu limitu osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety pojazdem z napisem KONIEC BIEGU.

Organizatorzy po biegu zapewniają uczestnikom napoje oraz ciepły posiłek.

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.

Półmaraton jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.

Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.

Dyrektor biegu,
Mirosław Jusiński

Regulamin biegu do pobrania w pliku docx

Bieg na łamach prasy

Ww. artykuł pochodzi z gazety „Słowo” (czwartek, 18 sierpnia 1938r.)
z prywatnych zbiorów już nieżyjącego pana Jerzego Surwiło z Wilna